Talet seksten (16) er eit samansett tal: 16 = 2·2·2·2. I heiltalsrekkja kjem det etter talet 15 og før talet 17.

← 15                    16                    17 →
GrunntalSeksten
RekkjetalSekstande
Faktorisering24
Divisorar1, 2, 4, 8, 16
I ulike talsystem
RomartalXVI
Binært100002
Oktalt208
Duodesimalt1412
Heksadesimalt1016

Ordenstalet som svarar til talet seksten, er sekstande (16.).