Opna hovudmenyen
Representasjon av talet seksten
i ulike talsystem:
 10000 
binært
20
oktalt
16
desimalt
10
hexadesimalt
XVI
romartal

Talet seksten (16) er eit samansett tal: 16 = 2·2·2·2. I heiltalsrekkja kjem det etter talet 15 og før talet 17.

Ordenstalet som svarar til talet seksten, er sekstande (16.).