Talet nitten (19) er eit primtal. I heiltalsrekkja kjem det etter talet 18 og før talet 20.

← 18                    19                    20 →
GrunntalNitten
RekkjetalNittande
FaktoriseringPrimtal
PrimtalÅttande
Divisorar1, 19
I ulike talsystem
RomartalXIX
Binært100112
Oktalt238
Duodesimalt1712
Heksadesimalt1316

Ordenstalet som svarar til talet 19, er nittande (19.).