Talet tjue (20) er eit partal. I heiltalsrekkja kjem det etter talet 19 og før talet 21.

← 19                    20                    21 →
GrunntalTjue
RekkjetalTjuande
Faktorisering22 · 5
Divisorar1, 2, 4, 5, 10, 20
I ulike talsystem
RomartalXX
Binært101002
Oktalt248
Duodesimalt1812
Heksadesimalt1416

Ordenstalet som svarar til talet 20, er tjuande (20.).