Talet 33

Talet trettitre (33) er eit oddetal. I heiltalsrekkja kjem det etter talet 32 og før talet 34.

← 32                    33                    34 →
GrunntalTrettitre
RekkjetalTrettitredje
Faktorisering3 · 11
Divisorar1, 3, 11, 33
I ulike talsystem
RomartalXXXIII
Binært1000012
Oktalt418
Duodesimalt2912
Heksadesimalt2116

Ordenstalet som svarar til talet trettitre er trettitredje (33.).