Talet trettifire (34) er eit partal. I heiltalsrekkja kjem det etter talet 33 og før talet 35.

← 33                    34                    35 →
GrunntalTrettifire
RekkjetalTrettifjerde
Faktorisering2 · 17
Divisorar1, 2, 17, 34
I ulike talsystem
RomartalXXXIV
Binært1000102
Oktalt428
Duodesimalt2A12
Heksadesimalt2216

Ordenstalet som svarar til talet trettifire er trettifjerde (34.).