Talet trettifem (35) er eit oddetal. I heiltalsrekkja kjem det etter talet 34 og før talet 36.

← 34                    35                    36 →
GrunntalTrettifem
RekkjetalTrettifemte
Faktorisering5 · 7
Divisorar1, 5, 7, 35
I ulike talsystem
RomartalXXXV
Binært1000112
Oktalt438
Duodesimalt2B12
Heksadesimalt2316

Ordenstalet som svarar til talet trettifem er trettifemte (35.).