9 (ni) er eit kvadrattal og dermed eit samansett tal: 9 = 3·3. I heiltalsrekkja kjem det etter talet åtte og før talet ti.

← 8                    9                    10 →
Grunntalni
Rekkjetalniande
Faktorisering32
Divisorar1, 3, 9
I ulike talsystem
RomartalIX
Binært10012
Oktalt118
Duodesimalt912
Heksadesimalt916

Ordenstalet som svarar til talet ni, er niande (9.).