Telemark Bilruter

transportselskap med hovudkontor i Seljord

Telemark Bilruter er eit norsk busselskap med eit omfattande rutenett i vestre del av Telemark med Seljord som hovudbase. Selskapet har oppstått ved at diverse mindre selskap er slegne saman.

Historikk

endre

Telemark Bilruter er ei vidareføring av Vest-Telemark Bilruter (VTB). Dette selskapet vart oppretta i 1972 etter fusjon av Fyresdal-Vrådal-Nissedal Billag, Seljord Billag og Vest-Telemark Billag. På slutten av 1990-talet kjøpte selskapet opp transportverksemder i Skien - området og trafikken Bø - Skien vart monaleg utvida. Dette førte også til at namnet vart endra til Telemark Bilruter.

Verksemd

endre

Hovudaktivitetane til Telemark Bilruter kan delast i tre, og kvar står for omtrent 1/3 av inntektene til selskapet:

  • Ekspressbussruter: Grenlandekspressen, Haukeliekspressen og Telemarkekspressen. Haukeliekspressen vert køyrd i samarbeid med Tide Buss, medan dei to andre rutene vert køyrd i samarbeid med Nettbuss. Alle rutene inngår i NOR-WAY Bussekspress.
  • Godstrafikk: Det meste av transport går med vogntog, og mykje av trafikken er køyring for Schenker (tidlegare Linjegods).
  • Lokalruter: I dag fyrst og fremst i Vest-Telemark. Rutetrafikken i Grenland er teke over av Telemark Kollektivtafikk som selskapet eig saman med Nettbuss.

Selskapet driv mellom anna kombinert buss- og godsrute mellom Arendal i Aust-Agder og Seljord.

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre