NOR-WAY Bussekspress

NOR-WAY Bussekspress AS er eit nettverk av ekspressbussruter. Om lag 40 ruter er tilknytte kjeda, og rutene er drivne av 30 ulike selskap. Selskapet vart registrert i 2004. Dagleg leiar er Bjørn Ragnar Østbye (2008).

Kystbussen med NOR-WAY Bussekspress sin logo og utsjånad.
Øst-VestXpressen på Håbakken.

Rutene til dei ulike ekspressbusselskapa i NOR-WAY Bussekspress er drivne av selskapa i gruppa. Dei ulike rutene korresponderer med einannan der dei møter einannan på same stad. NOR-WAY Bussekspress er òg tilknytt det europeiske rutenettverket Eurolines.

Flybussekspressen til Gardermoen lufthamn høyrer til NOR-WAY Bussekspress. Flybussekspressen fraktar folk til Gardermoen frå mange stader på Austlandet.

Ekspressbussruter i NOR-WAY BussekspressEndra

På AustlandetEndra

Mellom Austlandet og VestlandetEndra

Mellom Austlandet og Midt-NoregEndra

Mellom Austlandet og SørlandetEndra

Mellom Sørlandet og VestlandetEndra

På VestlandetEndra

Mellom Vestlandet og Midt-NoregEndra

I Midt-NoregEndra

I Nord-NoregEndra

Tidlegare rutarEndra

Desse rutene er i rutenettverket til TIMEkspressenEndra

Desse rutene er i rutenettverket til SkyssEndra

BakgrunnsstoffEndra