NOR-WAY Bussekspress

NOR-WAY Bussekspress AS er eit nettverk av ekspressbussruter. Om lag 40 ruter er tilknytte kjeda, og rutene er drivne av 30 ulike selskap. Selskapet vart registrert i 2004. Dagleg leiar er Bjørn Ragnar Østbye (2008).

Kystbussen med NOR-WAY Bussekspress sin logo og utsjånad.
Øst-VestXpressen på Håbakken.

Rutene til dei ulike ekspressbusselskapa i NOR-WAY Bussekspress er drivne av selskapa i gruppa. Dei ulike rutene korresponderer med einannan der dei møter einannan på same stad. NOR-WAY Bussekspress er òg tilknytt det europeiske rutenettverket Eurolines.

Flybussekspressen til Gardermoen lufthamn høyrer til NOR-WAY Bussekspress. Flybussekspressen fraktar folk til Gardermoen frå mange stader på Austlandet.

Ekspressbussruter i NOR-WAY Bussekspress

endre

På Austlandet

endre

Mellom Austlandet og Vestlandet

endre

Mellom Austlandet og Midt-Noreg

endre

Mellom Austlandet og Sørlandet

endre

Mellom Sørlandet og Vestlandet

endre

På Vestlandet

endre

Mellom Vestlandet og Midt-Noreg

endre

I Midt-Noreg

endre

I Nord-Noreg

endre

Tidlegare rutar

endre

Desse rutene er i rutenettverket til TIMEkspressen

endre

Desse rutene er i rutenettverket til Skyss

endre

Bakgrunnsstoff

endre