Tidsreiser er ei norsk kulturbedrift som mellom anna arrangerer eventyrspel for barn. Eventyrspela er ei form for laiv eller rollespel der barn har dei fleste rollene. Tidsreiser er truleg dei fyrste som driv med laiv for barn i stor skala i Noreg. Tidsreiser starta opp i Bergen i 2005 og har sidan spreidd seg til Oslo og Ringerike.

Bakgrunnsstoff endre