Talet 12

(Omdirigert frå Tolv)

Talet tolv (12) er eit samansett tal: 12 = 2·2·3. I heiltalsrekkja kjem det etter talet 11 og før talet 13.

← 11                    12                    13 →
GrunntalTolv
RekkjetalTolvte
Faktorisering22 · 3
Divisorar1, 2, 3, 6, 12
I ulike talsystem
RomartalXII
Binært11002
Oktalt148
Duodesimalt1012
HeksadesimaltC16

Talet tolv kan indikerast med prefikset dodeka- (frå gresk) eller duode(sim)- (frå latin).

Ordenstalet som svarar til talet tolv, er tolvte (12.).

Ei mengd på eksakt tolv objekt av same type vert ofte kalla eit dusin eller ei tylft.
Ei mengd på tolv tylfter (12·12 = 144) vert kalla eit gross.