Tovdal kyrkje med Tovdalselva i bakgrunnen
Foto: Edmund Schilvold

Tovdal er ei bygd og eit tidlegare herad i Aust-Agder fylke. Tovdal ligg ved Tovdalselva i Åmli kommune. Gamle Tovdal herad grensar til Åmli, Gjøvdal, Mykland og Bygland.