Trondenes prosti er eit tenestedistrikt i Nord-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Harstad. I geografisk utstrekking tilsvarar prostiet kommunane Bjarkøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Skånland.

Trondenes kyrkje
Sandtorg kyrkje
Harstad kyrkje
Foto: kirkenorge.no
Gausvik kyrkje
Foto: kirkenorge.no
Kvæfjord kyrkje

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Trondenes prosti endre

Harstad kommune endre

Ibestad kommune endre

Skånland kommune endre

Kvæfjord kommune endre

Gratangen kommune endre

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre