Trykkfastleik er evna eit material har til å motstå trykkbelastning. Det blir mest brukt i samband med sprø material som betong, stein og tre, og er då spenninga når materialen viser byrjande teikn til sprekkar eller knusing. I duktile material er trykkfastleik spenninga ved ei nærare angjeven tøying i trykk, og er då eit uttrykk for materialen sin deformasjonsmotstand i plastiske formingsprosessar.

Kjelder

endre