Tunsberg

Wikimedia-fleirtydingsside

Tunsberg er eit namn på byen Tønsberg, med røter i norrøn tid.

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.