Ulafeltet

Ulafeltet er eit oljefelt i Nordsjøen, nord for Ekofiskfeltet. Ulafeltet er kalla opp etter den vidgjetne losen Ulabrand som arbeidde langs Skagerrak- kysten på 1800-talet.

Plattform på Ula-feltet

KjelderEndra