Gast er nemninga på meinige mannskap i Sjøforsvaret, altså personell med gradene utskriven meinig og utskriven leiande meinig. Marinegast vert òg brukt, men er ikkje offisiell.

Tilsvarande nemningar endre