Våningshus er eit bustadhus på ein gard.[1] Våningshusa varierer i storleik og form, og speglar vanlegvis garden sin rikdom. Huset er forma etter lokal byggeskikk.

Våningshuset på garden Undarheim på Husnes (bygd i 1824).

Ordet «våning» kjem av lågtysk wonen som tyder 'å bu'.[2] Ordet finst i tysk som Wohnung. Truleg kom ordet inn i norsk språk ved at matrikkelen var eit verkemiddel for utrekning av skatt til kongen av Danmark-Noreg, som gjennom åra hadde mange rådgjevarar av tysk opphav.

Sjå òg endre

Kjelder endre