Vefsn Mållag vart stifta 10. oktober 1899 som Mosjøen og Vefsen Maallag. Laget er direkte innmeldt i Noregs Mållag.

Laget hadde 46 medlemmar i 2019,[1] og 52 i 2021.[2]

Forløpar endre

Det første sporet etter eit mållag i Vefsn finn vi i 1870, og laget blei truleg stifta sist i 1860-åra. Sentral i arbeidet den gongen var lensmann C.M. Havig. Ein annan inspirator kan ha vore lærarskolestyrar Johannes Belsheim, han var ei tid i 1860-åra styrar av Vefsn seminarium i Mosjøen, og i 1864 heldt han 17. mai-talelandsmål i Vefsn. Styret i dette mållaget var lensmann C.M. Havig, gardbrukar Jakob Hansson, Bjørnålia, og gardbrukar Lars Benjaminsson, Eiterholmen. Dette mållaget gjekk inn etter få år.

Lagsarbeid endre

Den første formannen var lærar og seinare stortingsmann Anton Mikal Bjørnaali. I 1906 var laget med å etablere Kaffistova i Mosjøen, ein etestad som mållaget i dag eig i lag med Hålogaland Ungdomslag. Mållaget var sentralt i arbeidet for å etablere ei bygdesamling i Vefsn, og laget har av den grunn ein medlem i styret for Vefsn Museum.

Gjennom vel hundre år har arbeidet for nynorsk mål i skole, kyrkje og samfunn vore sentrale arbeidsfelt. Meir generell folkeopplysing har i periodar vore like så viktig for laget.

I 1947 vedtok soknerådet etter opptak frå Vefsn og Mosjøen at det skulle vere 10 nynorske gudstenestar i Dolstad kyrkje.[3]

Vefsn mållag har i mange år arbeidd for at foreldre skulle velje nynorsk for ungane som starta på skolen.[4]

Laurdag 25. oktober 1902 blei Vefsn og Mosjøen Kvinnemållag skipa, og det teikna seg straks 12 medlemmar.[5] Kvinnemållaget var enno i drift i 1923.[6]

Lagsnamnet var Vefsn og Mosjøen mållag fram til kommunesamanslåinga i 1965. På årsmøtet 18. februar 1966 blei lagsnamnet endra til Vefsn mållag.[7]

I 1975 arrangerte Vefsn mållag landsmøte for Noregs Mållag.[8]

Leiarar i Vefsn mållag endre

For åra 1899 - 1925 har det vore vanskeleg å finne ei fullstendig leiarrekke, men lista er oppdatert etter avisoppslag og årsmeldingar. Desse har vore leiarar i laget frå 1899:[9][10]

 1. Mikal Bjørnåli, 1899–1903, blei vald til første formann 14.oktober 1899.[11] Mikal Bjørnåli gjekk også under namnet Anton Mikal Jakobsen Bjørnaali [12] eller berre Anton Mikal Jakobsen.[13] Bjørnåli blei attvald i 1901[14] og 2. januar 1903.[15]
 2. Odin Benum, 1904–1905, blei vald i 1904 og attvald i januar 1905.[16]
 3. Kristian Audne, 1906–1911, blei vald på årsmøtet 11. mars 1906,[17] attvald 28. desember 1906[18] og attvald 18. februar 1911.[19]
 4. Jakob Sverdrup (folkehøgskolelærar),[20] 1912, blei vald til ny formann 2. mars 1912,[21] men han forlet Mosjøen i 1913.[22]
 5. 1913-1915: manglar namn for 1913, 1914[23] og 1915.
 6. Petter Benum, 1916–1919, blei vald 15. januar 1916, og attvald i 1918[24][25] og 1919 [26]
 7. Odin Benum, 1920–1922, blei vald i 1920[27] og attvald i 1922[28]
 8. Anders Svare, 1923–1924, blei vald i 1923 og attvald i 1924[29]
 9. Asgeir Øyen, 1925
 10. Martin Langseth, 1926–1927, blei vald i 1926 og attvald i februar 1927.[30]
 11. Kristian Tustervatn, 1928[31]
 12. Ola Nergård, 1929[32]
 13. Oddbjørg Kulstad, 1930[33]
 14. Odin Benum, 1931–1936[34]
 15. Bjarne Spjelkavik, 1937[35]
 16. Reidar Svare, 1938
 17. Ola Nergård, 1939–1945
 18. Asbjørn Hundåla, 1946
 19. Anders Sausjord, 1947–1948
 20. Leiv Nes, 1949–1950
 21. Alf Hamnes, 1951–1952
 22. Ragnar Remmen, 1953–1954
 23. Kristian Halse, 1955
 24. Magnus Utgard, 1956
 25. Kåre Vikdal, 1957–1959
 26. Erling Lyftingsmo, 1960–1963
 27. Åse Floa Steinrud, 1964–1968[36]
 28. Rolf Nesje, 1969–1972[37]
 29. Åslaug Mjøs, 1973–1976[38]
 30. Elin Skintveit Larsen, 1976–1979
 31. Ingen leiar vald på årsmøtet 1979[39]
 32. Per Smørvik, 1980–1981
 33. Sigrun Nicolaisen, 1982–1983
 34. Alv Helge Skeie, 1984
 35. Per Sjåvik, 1985–1986
 36. Lyngve Nesje, 1987–1991
 37. Unn Herringbotn, 1992
 38. Magnar Stølen, 1993–1996?[40][41]
 39. Åse Floa Steinrud, 1997–1999[42][43][44]
 40. Kristian Halse 2000–2001[45][46]
 41. Magnus Utgard, 2002–2004[47][48]
 42. Knut Skorpen, 2005–2007 [49][50][51]
 43. Magnar Stølen, 2008–2010[52][53]
 44. 2011-2012: manglar opplysningar
 45. Villy Nordmo, 2013–2021[54]
 46. Randi Einrem, 2021-

Litteratur endre

Fotnotar endre

 1. Årsmelding Noregs Mållag 2018-2020, side 74
 2. Melding frå Erik Grov i Noregs mållag 23.2.2022
 3. Norsk Tidend 25.9.1947
 4. Nordlands Avis, fredag 8. november 1974
 5. Nordlands Folkeblad, fredag 31. oktober 1902
 6. Roger Lockertsen: «Nordnorsk målreising 1848-1945», i Tove Bull og Kjellaug Jetne: Nordnorsk. Språkarv og språkforhold i Nord-Noreg. Det Norske Samlaget. Oslo 1982
 7. Nordlands Avis 25.2.1966
 8. Nordlands Avis, fredag 22. mars 1974
 9. Ei viktig kjelde har vore Kjell Øksendal (1997) «Vefsn - målbastion i nord» i Far etter fedrane 1990. Utgitt av Vefsn Museum, 1989
 10. Helgeland Arbeiderblad, 20. oktober 1969 har i artikkelen «Formenn i Vefsn mållag opp gjennom åra» eit oversyn over formenn i åra 1927-1969
 11. Nordlands Folkeblad, tirsdag 17. oktober 1899: "Et Maallag for Vefsen og Mosjøen blev stiftet Lørdag...."
 12. Nordlands Folkeblad, torsdag 23. desember 1915 (slektsoversyn)
 13. Helgeland Arbeiderblad, 5. oktober 1949: «Frå Mållagets 50-årsfest»
 14. Nordland, mandag 18. februar 1901
 15. Nordlands Folkeblad, tirsdag 6. januar 1903: "Vefsen og Mosjøens Maallag holdt Aarsmøde Fredag...."
 16. Nordlands Folkeblad, torsdag 5. januar 1905
 17. Nordlands Folkeblad, mandag 12. mars 1906
 18. Nordlands Folkeblad, mandag 31. desember 1906
 19. Nordlands Folkeblad, torsdag 23. februar 1911
 20. [[1]]
 21. Nordlands Folkeblad, mandag 4. mars 1912
 22. Nordlands Folkeblad, torsdag 5. juni 1913: Folkeakademiet
 23. Sjå innkalling til årsmøtet 4. april 1914 i Nordlands Folkeblad, mandag 30. mars 1914
 24. "Årsmelding for 1918 for Vefsn og Mosjøen mållag" (NM-arkivet)
 25. Sjå referat frå årsmøtet 1918 i Nordlands Avis, onsdag 6. mars 1918
 26. Sjå referat frå årsmøtet 1919 i Nordlands Avis, mandag 27. januar 1919
 27. "Årsmelding for 1920 for Vefsn og Mosjøen mållag" (NM-arkivet)
 28. "Årsmelding for 1922 for Vefsn og Mosjøen mållag" (NM-arkivet) Sjå referat frå årsmøtet 1922 i Nordlands Avis, lørdag 4. februar 1922
 29. Sjå referat frå årsmøtet 1923 i Helgelands Blad, fredag 23. mars 1923
 30. Sjå referat frå årsmøtet 1927 i Nordlands Avis, fredag 18. februar 1927
 31. "Årsmelding for 1927 for Vefsn og Mosjøen mållag", datert 29.3.1928 (NM-arkivet)
 32. Årsmelding for 1928 for Vefsn og Mosjøen mållag", datert 10.2.1929 (NM-arkivet). Sjå også referat frå årsmøtet 10.2.1929 i Nordlands Avis, 19.2.1929 nb.no
 33. Årsmelding for 1930 (eigentleg 1929) for Vefsn og Mosjøen mållag", datert 14.2.1930 (NM-arkivet). Sjå også referat frå årsmøtet 1930 i Nordlands Avis, fredag 14. februar 1930 [2]
 34. Sjå referat frå årsmøtet 1931 i "Nordlands Avis", 6.2.1931 nb.no, frå årsmøtet 1933 i d.s., 21.2.1933 nb.no, frå årsmøtet 1934 i d.s. 20.4.1934 [3], frå årsmøtet 1935 i d.s., 1.2.1935 nb-no
 35. Sjå referat frå årsmøtet 1937 i Helgeland Arbeiderblad, tirsdag 23. mars 1937 [4]
 36. Sjå referat frå årsmøtet 18.2.1966 i "Nordlands Avis", 25.2.1966, og referat frå årsmøtet 1968 i d.s., 1.3.1968
 37. Sjå Nordlands Avis 30.5.1969 [5] og Nordlands Avis 1.7.1971 [6] og Nordlands Avis 15.7.1972 [7]
 38. Sjå Nordlands avis 9.4.1974
 39. Helgeland Arbeiderblad, tirsdag 13. februar 1979: "Fem skal leie Vefsn mållag" [8]
 40. Helgeland Arbeiderblad, onsdag 10. mars 1993: "Nytt frå Vefsn mållag" (årsmøte 17.02.93) [9]
 41. Helgeland Arbeiderblad, fredag 22. april 1994: "Nytt om nynorsk" (årsmøte 16.02.94) [10]
 42. Helgeland Arbeiderblad, mandag 24. mars 1997: "Godt år i mållaget" (årsmøte 17.03.97) [11]
 43. Helgeland Arbeiderblad, onsdag 25. mars 1998: "Tusenlapp som gulrot" (årsmøte 23.03.98) [12]
 44. Helgeland Arbeiderblad, onsdag 24. mars 1999: "Belønnet for å skrive nynorsk" (årsmøte 22.03.99) [13]
 45. Helgeland Arbeiderblad, onsdag 22. mars 2000: "Får penger for å ha lært nynorsk" (årsmøte 20.03.2000): "Styret skal sjølv konstituere seg, inntil det skjer er mållaget utan formell leder." [14]
 46. Helgeland Arbeiderblad, fredag 2. juni 2000: "Flinke forfattarar" (prisutdeling ved leiaren i Vefsn mållag, Kristian Halse), [15]
 47. Helgeland Arbeiderblad, mandag 6. mai 2002: "Språkmøte i mållaget": "Magnus Utgard vart vald som ny leiar i Vefsn mållag på årsmøtet nyleg, etter Kristian Halse." [16]
 48. Helgeland Arbeiderblad, onsdag 26. mars 2003: "Pris til målungdom": "På årsmøtet vart Magnus Utgard attvald som leiar." [17]
 49. Helgelendingen, 15.juni 2005 (Knut Skorpen, leiar)
 50. Helgeland Arbeiderblad, fredag 10. november 2006: "Vel nynorsk i skolen" Av: Knut Skorpen, Vefsn mållag.
 51. Helgelendingen, 11. september 2007 (Knut Skorpen, leiar)
 52. Helgeland Arbeiderblad, måndag 28. april 2008: "Flinke skrivarar" Av: Magnar Stølen.
 53. Helgeland Arbeiderblad, fredag 12. mars 2010: "Attval i mållaget": " (…) Magnar Stølen attvald som styreleiar".
 54. Helgeland Arbeiderblad, tysdag 12. november 2013: "Inviterer til Aasen-kveld": " (…) leder i Vefsn mållag, Villy Nordmo".