Vega (fleirtyding)

Wikimedia-fleirtydingsside

Vega kan vise til:

Stader Endra

Astronomi og romfart Endra

Flyselskap Endra

Personar Endra

Skip Endra

Andre skip
  • Albin Vega, seglbåt
  • MS «Eidsvaag Vega», norsk motorskip frå 2007 for Eidsvaag A/S, opphavleg «Bondenau» på Antigua og Barbuda
  • MS «Nopal Vega», norsk motorskip frå 1958 for Øivind Lorentzen, opphavleg «Høegh Drake» for Leif Höegh & Co. Heitte òg ei kort stund «Concordia Vega».
  • MS «Skandi Vega», norsk supplyskip frå 2010 for DOF.
  • MS «Trio Vega», norsk motorskip frå 1971, opphavleg «Teka» for tyske Skandinavia Transport & Schiffahrtsges
  • MS «Spar Vega», norsk motorskip frå 2011 for Spar Shipping.

Anna Endra

Sjå òg Endra

Vegas


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.