Opna hovudmenyen

Verdsvaluta er tanken om éin valuta som vert brukt over hele verda. Det å handle globalt krev store ressursar frå banker og styresmakter. E-handel aukar i bruk og ifølgje forkjemparane for éin verdsvaluta ønskjer millionar av konsumentar ei forenkling av dei globale betalingssystema som finst i dag. Eit universelt system for mynt og valuta vil kunne forenkle og lette samkvemmet mellom ulike nasjonar og folkegrupper.

Ein ser ein tydeleg trend mot monetære valutaunionar i verda.[treng kjelde]

BakgrunnsstoffEndra