Vervarslinga for Nord-Noreg

Vervarslinga for Nord-Noreg er ei distriktsavdeling av Meteorologisk institutt, som ligg i Tromsø.

Det vart oppretta i 1920 med hovudføremål å sørgje for ei stormvarslingsteneste for dei nordlege landsdelane. I dag vert det utarbeidd vêrvarsel for Nord-Noreg og arktiske område. I tillegg drifttar dei det meteorologiske stasjonsnettet i landsdelen, og står for administrasjonen av dei arktiske stasjonane på Jan Mayen, Hopen og Bjørnøya.

Kjelder

endre

«Vervarslinga_for_Nord-Norge» i Store norske leksikon, snl.no.