Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt (tidlegare Det norske meteorologiske institutt, DNMI) er eit statleg forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, med ansvar for både sivile og militære meteorologiske tenester.

Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo
Foto: Kjetil Ree

Meteorologisk institutt vert stifta som eit institutt ved Universitetet i Oslo ved stortingsvedtak våren 1866 og kongeleg resolusjon den 28. juli same året. Institusjonsnamnet var da Det norske meteorologiske institutt (DNMI). Den fyrste styraren, Henrik Mohn, var samtidig professor ved universitetet, men fekk seinare tittelen direktør, etter at instituttet i 1909 vart skilt ut som ein frittståande institusjon og lagt direkte under Kyrkje- og undervisingsdepartementet.

Meteorologisk institutt har hovudkontoret sitt i Oslo, med vêrvarslingssentralar i Bergen og Tromsø. Instituttet har eit vêrtenestekontor i Longyearbyen og fire vêrtenestekontor tilknytt Forsvaret sine flystasjonar på Ørland, Andøya, Bodø og Bardufoss. Det er om lag 440 tilsette ved Meteorologisk institutt.[1]

Meteorologisk institutt driv fyrst og fremst med vêrvarsling, men driv òg med forsking innan meteorologi, oseanografi og klima. Instituttet tek aktivt del i internasjonalt samarbeid og er mellom anna ein internasjonal pådrivar for å få ned prisen på meteorologiske data.

Meteorologisk institutt driv desse nettenestene:

Referansar Endra

  1. Alle årets dager 2008 Arkivert 2011-12-16 ved Wayback Machine., Årsrapport for Meteorologisk institutt.

Bakgrunnsstoff Endra