Vidar er eit mannsnamn, av norrønt Viðarr, av 'vid' og kanskje 'krigar'. I norrøn gudelære er Vidar ein av sønene til Odin.

Vidar har i Noreg namnedag 29. desember.

Bruken av namnet i Noreg Endra

Namnet var lite bruka i Noreg fram til mellomkrigstida, men det fekk eit kraftig oppsving i frå åra rundt andre verdskrigen og fram mot 1970.

  • I folketeljinga frå 1801 var det ingen som ver innskrivne med dette namnet
  • I folketeljinga frå 1900 var det 53 som het Vidar, ein skreiv seg for Vider
  • I 2008 har er det 9653 som heiter Vidar til første fornamn

Kjende namneberarar Endra

Sjå òg Endra

Kjelder Endra