Vitskapsåret 1705 er ei oversikt over hendingar, prisvinnarar, fødde og døde personar tilknytte vitskap i 1705.

< 1705 >

Vitskapsår
1703 | 1704 | 1705 | 1706 |1707
Kategoriar

Hendingar endre

  • Edmond Halley skreiv i Synopsis Astronomia Cometicae at kometar som vart vortne sett i 1456, 1531, 1607 og 1682 eigentleg var ein og same komet som han meinte ville koma tilbake i 1758.
  • Raymond Vieussens publiserte Novum vasorum corporis humani systema der han var først med å gje ei korrekt skildring av mellom anna venstre hjartekammer.
 
Animasjon av ein skjematisk Newcomen dampmaskin.
– Damp er vist i rosa og vatnet blått.
– Ventilane går frå open (grøn) til lukka (raud)

Fødde endre

Døde endre