Åsane prosti tidlegare Arna og Åsane prosti er eit tenestedistrikt i Bjørgvin bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner Osterøy kommune og Arna og Åsane i Bergen kommune. Prosten har sete i Åsane.

Åsane kyrkje
Foto: Svein Harkestad

Prostiet vart skipa i 1990. Det femnde då prestegjelda Arna og Åsane. Dei høyrde før det til Bergen Domprosti.[1] Lenger attende høyrde Arna til Haus prestegjeld og Åsane til Hamre prestegjeld. I 2014 vart sokna på Osterøy ført over til Arna og Åsane prosti frå Nordhordland prosti.[2] Frå 1. juni 2015 endra prostiet namn frå Arna og Åsane prosti til Åsane prosti.[3]

Prostia er inndelte i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eitt eller fleire sokn.

Sokn endre

Prostiet har elleve sokn (2014).

Prestegjeld endre

Prestetenesta vart tidlegare leia lokalt gjennom prestegjeld. Ordninga vart fasa ut frå 2004. Før utfasinga hadde Arna og Åsane prosti desse prestegjelda:

Sjå òg endre

Referansar endre

Bakgrunnsstoff endre