Skjergard

(Omdirigert frå Øygard)

Skjergard er ei samling av større og mindre øyar, holmar og skjer. Skjergarden bryt bylgjene frå storhavet utanfor og vernar kysten og eventuelle fjordar innanfor. Skjergardskyst er godt utvikla mellom anna i Noreg og delar av Sverige, Finland og Skottland.

Skjergard i Rogaland.

Det motsette av skjergard er open kyst. I Noreg fylgjer skjergarden størsteparten av kysten, men er broten av utanfor Lista, Jæren og på fleire kortare strekningar, i tillegg til Aust-Finnmark.

Kjelder

endre

«skjærgård» i Store norske leksikon, snl.no.