Abu er arabisk og tyder far. Ordet er vanleg å bruka saman med den eldste sonen sitt namn, i staden for faren sitt eigennamn.

Folk kjende under nemninga Abu endre

Stader endre

Sjå òg endre

  • abba
  • ibn (også bin eller ben), arabisk for 'son av'
  • umm, tilsvarande nemning for mødre

Kjelder endre