For den bibelske personen Adam, sjå Adam og Eva.

Adam er eit mannsnamn med hebraisk opphav og tyder menneske. Den latinske forma av namnet er Adamus.

Namnetrekket til den polske nasjonalskalden Adam Mickiewicz.
Spansk utskjering av Adam frå 1100-talet.

Namnet kan òg brukast som etternamn, anten i same form som førenamnet eller som patronym, slik som Adams eller Adamsen. Ein kjend målarfamilie frå München heitte Adam.

Namnet Adam har vorte brukt i Noreg sidan 1400-talet.

Namnedagar endre

Adam har namnedag 24. desember i Noreg og 23. desember i Sverige.

Kjende namneberarar endre

Adam som førenamn endre

 
Relieff av den ungarske målaren Ádám Mányoki.

Adam som slektsnamn endre

 
Adam House i Adam Street i Westminster, bygd av dei skotske arkitektbrørne Adam.

Bakgrunnsstoff endre

  • SSB - namnestatistikk for mannsnamnet Adam i Noreg.