Albert er eit mannsnamn avleidd av det tyske Adalbrecht, sett saman av ledd som betyr 'edel' og 'lys'. Albert har namnedag den 24. april.

Den tyske historikaren Albert Krantz, her nemnd som Albertus Krantzus.

Namnet har kortformer som Al, Albie, Bert og Bertie. Andre avleiingar av Adalbrecht er Albrecht (Albrekt) og engelsk Ethelbert, elles har namnet også den latinske forma Albertus og romansk Alberto. Kvinneleg former er Alberta, Alberte og Albertine.

Bruk endre

Albert er mykje brukt i Belgia, USA, Ungarn og Spania.

Namnet var mykje brukt som døypenamn i Noreg sist på 1800-talet, men har sidan falle i bruk. Det er også brukt som slektsnamn, men denne bruken er sjeldan i Noreg.

Namneberarar endre

 
Albert Einstein er ein kjend namneberar.

Oppdikta endre

Annan bruk av namnet endre

Kjelder endre