Anleggsreiskap

Anleggsreiskapar er reiskapar som vert nytta for anleggsarbeid. I eldre tid var dei fleste anleggsreiskapar handreiskapar og hestereiskapar, medan det i dag for det meste vert nytta anleggsmaskinar.

Manuelt anleggsarbeid. Måleriet Steinknusarane frå 1849 av den franske kunstmålaren Gustave Courbet (Musée des Beaux-arts de Besançon).

Sjå ògEndra