Antimykotika

(Omdirigert frå Antimykotikum)

Antimykotika er ein type lækjemiddel, i form av fungicid eller fungistatika, som blir brukt i behandling av mykosar, slik som fotsopp, ringorm, candidiasis (trauske), kryptokokkose og andre soppinfeksjonar.[1] Slike lækjemiddel er vanlegvis reseptbelagt, men somme er tilgjengelege i handkjøp. Både menneske og soppar er eukaryotar, og har nokså like celler. Dette gjer det vanskeleg å velja lækjemiddel som i liten grad har innverknad på verten. På grunn av dette fører antimykotika ofte til attåtverknadar. Somme av desse kan vere livstrugande ved feilbruk.

Klotrimazol. Marknadsført i Noreg under namnet «Mylan».

TyparEndra

Denne lista er ikkje fullstendig, og inneheld fleire lækjemiddel som ikkje er i bruk i Noreg.

Antimykotiske azolderivatEndra

Antimykotika med azol, med unntak av abafungin, hemjar enzymet lanosterol 14-demetylase, eit enzym som konverterer lanosterol til ergosterol. Mangel på ergosterol øydelegg cellemembranen i soppen og hemjar vekst.

ImidazolEndra

TriazolEndra

TiazolEndra

AllylaminEndra

Allylamin hemjar enzymet skvalenepoksidase, som krevst for syntese av ergosterol.

EchinokandinEndra

Echinokandin kan brukast ved systemiske soppinfeksjonar hos immunkompromitterte pasientar. Dei hemjar syntesen av glukan i celleveggen ved å verka inn på 1,3-β-D-glukansyntase.

AndreEndra

KjelderEndra

  1. Øye, Ivar (13. februar 2009). «antimykotika». sml.no. Store norske leksikon. Henta 16. november 2016.