Asta

kvinnenamn

Asta er eit kvinnenamn som kan ha fleire ulike opphav. Som Åsta kan det stamma frå norrønt Ásta med tydinga 'gudinne'. Dette er ei kortform for namn som byrjar på Ås-, Åst- og Åse.

Målaren Asta Nørregaard sat modell for venen Harriet Backer i Blått interiør.

Eit anna mogleg opphav er norrønt ást, som tyder 'kjærleik', eller det kan vera ei kortform for Augusta.

Asta har namnedag den 13. april i Noreg og den 27. november i Sverige.

NamneberararEndra

Annan brukEndra