Borking av tømmer

(Omdirigert frå Barking av tømmer)

Barking vil seia å fjerna borken frå trestammar. Tidlegare, då tømmeret vart køyrt fram med hest, vart tømmeret barka i skogen der det var hogge, for at dei skulle gli lettare. At barka tømmer tørkar snøggare var viktig der ein nytta fløyting, etter som det då var mindre tømmer som sokk. Likevel rekna ein med at på 2-3 % av tømmeret som vart fløyta sokk[1].

Kvinne som barkar med øks på 1950-talet, truleg på Totenåsen. I framgrunnen ei Jo-Bu Senior motorsag, nytta for felling og kapping.

Før det vart vanleg å nytta barkespade vart barkinga utført med øks. Om lag halvparten av tida gjekk med til barking med spade, så dette var ein kostbar operasjon. På 1960-talet vart det difor utvikla barkemaskinar. Desse vart i byrjinga plasserte på lunningsplassane, men etter kvart vart det innstallerte større og meir effektive barkemaskinar ved sagbruk og papirfabrikkar.

GalleriEndra

Sjå ògEndra

ReferansarEndra

  1. Samset, I., Fra muskler til maskiner i skogen, Norsk skogmuseum, 2008.