Bergen domprosti er eit tenestedistrikt i Bjørgvin bispedømme i Den norske kyrkja. Sidan prostiet er knytt til Bergen domkyrkje, er det leia ev ein domprost.

Bergen domkyrkje
Foto: Morten Dreier

Prostiet er inndelt i prestegjeld og sokn. Soknet er grunneininga i Den norske Kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. I domprostiet vil mange tilsette ha heile bispedømmet som arbeidssted. Dei fleste prestane som er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn.

Prestegjeld og sokn i Bergen domprosti:

endre
  • Landås prestegjeld med

Sjå òg

endre

Bakgrunnsstoff

endre