Blokk

Wikimedia-fleirtydingsside

Blokk kan visa til:

 • Namn
  • Blokk, ei grend i Rødøy kommune i Nordland.

Sjå og Block, Bloch.

 • Eit solid, stort og ofte firkanta stykke, til dømes:
 • Ei einsarta eller samanhøyrande gruppe:
  • Papirblokk, ei bunke ark festa i eine enden, som teikneblokk, notisblokk.
  • Blokker i periodesystemet er grupper av grunnstoff som har felles kva type orbital elektronet med høgast energi er i.
  • Konsesjonsblokk, oljeblokk, område på kontinentalsokkelen til eit land der ein gjev nokon konsesjon til å vinne ut petroleum
  • Politisk blokk, samarbeid mellom ulike politiske partar (parti, land, organisasjonar)
 • Anna
  • Heiseblokk, kasteblokk eller patentblokk, mekanisme brukt til taljer og liknande, laga av ei eller fleire runde skiver som er dreibare på ein aksel.
  • Blokk som reiskap, form brukt til å vida ut klede, som skoblokk eller hatteblokk
  • Forkorting for blokkering i basketball, når ein spelar blokkerer ein motspelar.
  • Hjarteblokk, leiingsfeil i hjartenervane

KjelderEndra


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.