Borgar Høgetveit Berg

Borgar Høgetveit Berg (fødd i 1970) er ein norsk jurist og høgsterettsdommar. Han tiltredde Høgsterett 1. mai 2017.

Berg er oppvaksen i Ål i Hallingdal og tok juridisk embetseksamen i 1997.

Kjelder Endra