Carl Ludovico Stabel

Carl Ludovico Stabel (9. februar 19123. november 1988) i Oslo var ein norsk jurist. Han var ekspedisjonssjef i Justisdepartementet frå 1956 og høgsterettsdommar frå 1963 til 1982. Han var også medlem av Noreg sin FN-delegasjon fleire gongar. Stabel var formann i Prisrådet 1978-84.

Carl Ludovico Stabel
Fødd 9. februar 1912
Død

3. november 1988 (76 år)

Yrke dommar

Carl Ludovico Stabel var bror til teiknaren og humoristen Fredrik Stabel (1914-2001) og far til likestillingsombod og høgsterettsdommar Ingse Stabel.