Delta

bokstav i det greske alfabetet
Denne artikkelen handlar om den greske bokstaven. For landområdet, sjå elvedelta.

Delta (Δ, δ) er den fjerde bokstaven i det greske alfabetet. I klassisk gresk svarar bokstaven til D i det latinske alfabetet. I nygresk står delta for ein stemt dental frikativ, [ð], som den islandske og gamalnorske bokstaven ð, og th-lyden i engelsk the.

Delta uc lc.svg
Det greske alfabetet
Α α Alfa Ν ν Ny
Β β Beta Ξ ξ Ksi
Γ γ Gamma Ο ο Omikron
Δ δ Delta Π π Pi
Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho
Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma
Η η Eta Τ τ Tau
Θ θ Theta Υ υ Ypsilon
Ι ι Iota Φ φ Phi
Κ κ Kappa Χ χ Khi
Λ λ Lambda Ψ ψ Psi
Μ μ My Ω ω Omega
Forelda bokstavar
Digamma uc lc.svg Digamma Qoppa uc lc.svg Qoppa
San uc lc.svg San Sampi uc lc T-shaped.svg Sampi
Yngre ligaturar
Stigma uc lc.svg Stigma Ou ligature.svg Ou
Greek ligature kai.svg Kai
Andre
Heta uc lc.svg Heta (halv eta)
Sho uc lc.svg Sjo (baktrisk ekstrabokstav)

Bokstaven har gjeve opphav til nokre omgrep:

  • I geografi kjem ordet elvedelta frå bokstaven, sidan eit slikt delta ofte liknar på ein trekant. Eventuelt har det vorte hevda at utforminga av bokstaven kjem frå ein hieroglyf som tyder elvedelta.
  • Bokstaven er av og til nytta som ord på vengeforma til eit fly (deltaveng).
  • I matematikk og fysikk står Δ som skilnaden mellom to storleikar, eller endring av ein variabel. (Døme: - tyder endringa av variabelen )

δ er symbol for måleininga dioptri.

Spire Denne språkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.