Talet 4

naturleg tal

4 (fire) er eit kvadrattal og dermed eit samansett tal: 4 = 2·2. I heiltalsrekkja kjem det etter talet tre og før talet fem.

← 3                    4                    5 →
Grunntalfire
Rekkjetalfjerde
Faktorisering22
Divisorar1, 2, 4
I ulike talsystem
RomartalIV
Binært1002
Oktalt48
Duodesimalt412
Heksadesimalt416

Talet fire kan indikerast med prefikset tetra- (frå gresk) eller kvad- (frå latin).

Ordenstalet som svarar til talet fire, er fjerde (4.).