Eivind Hognestad

Norsk bonde og politikar

Eivind Hansson Hognestad (9. oktober 186326. september 1936) var ein gardbrukar, stortingsmann og ordførar frå Time i Rogaland. Peter Hognestad var bror hans.

Eivind Hognestad
Fødd9. oktober 1863
Død26. september 1936
Statsborgar avNoreg

Hognestad var son til ein gardbrukar. I ungdomen gjekk han amtsskulen, og tok så over farsgarden på Hognestad i 1892. Frå 1895 arbeidde han aktivt med landbruksforsøk, støtta av det offentlege dyrka han vekstar som kunne forbetre åkerbruket. I 1902 var han på studiereise i Danmark og Sverige, kosta av Landbruksdepartementet.

Perioden 1903-06 representerte han Stavanger amtStortinget, vald for Moderate Venstre. Han vart attvald i 1906 og representerte då einmannskrinsen Jæren og Samlingspartiet fram til 1909. Fyrste stotingsbolken var han medlem av landbrukskomiteen, i den andre av kyrkjekomiteen. Hognestad var så ordførar i Time i tre valperiodar, 1911-19.

Hognestad var ein flittig skribent, som mellom anna gav ut tre bøker om landbruk, kultur- og kyrkjeliv på Jæren og i Rogaland.

KjelderEndra