Ella

kvinnenamn

Ella er eit kvinnenamn som truleg oppstod i England. Det kan vera ei kortform av namn som byrjar på El-, som Ellinor eller Elisabeth, eller for namn som sluttar på -ella, som Gabriella eller Donatella. Ella har namnedag både i Noreg og Sverige den 19. februar.

TydingEndra

I den siste namnetypen er -ella eit kvinneleg diminutiv. Det er òg gjort framlegg om at namnedelen kan ha samanheng med den germanske namneendinga -ali, som tyder annleis eller framand. Andre igjen bind Ella saman med namn som Eline eller Elena, som igjen kjem frå Helena og tyder strålande.

BrukEndra

 
Kjend namneberar: Ella Fitzgerald.

Namnet har vore mykje brukt i den engelsktalande verda, og har i dag aukande popularitet. Ella er blant dei hundre mest brukte namna i USA, og blant dei tjue mest brukte i Irland samt England og Wales sett under eitt. Også i Noreg har namnebruken auka kraftig sidan rundt 1995, og i Sverige var namnet det ellevte mest gjevne i 2004.

Kjende namneberararEndra

Utanfor WikipediaEndra


Andre tydingarEndra

Ella er òg eit spansk pronomen som tyder henne.