Fana prosti er eit tenestedistrikt i Bjørgvin bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Fana.

Fana kyrkje
Foto: Svein-Magne Tunli

Os sokn og Austevoll sokn vart overført til prostiet då Midhordland prosti var lagt ned i 2014.[1] Fusa sokn vart overført då Os og Fusa kommunar slo seg saman til nye Bjørnafjorden kommune.

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn.

Det er sju sokn i prostiet (2024).

Prestegjeld

endre

Prestetenesta var før organisert lokalt i prestegjeld. Ordninga vart fasa ut frå 2004. Før utfasinga hadde Fana prosti desse prestegjelda:

Sjå òg

endre

Kjelder

endre

Kursiv tekst