Figurativ kunst

Figurativ kunst er kunst som viser menneske, figurar, dyr eller andre gjenkjennelege gjenstandar, det motsette av abstrakt kunst/ non-figurativ kunst. Den figurative kunsten omfattar historiemåleriet, det religiøse og mytologiske måleriet, portrettet, landskapsmåleriet, stilleben- og sjangermåleriet.

Kjente figurative kunstnararEndra

KjeldeEndra