Flatøy skule var ein barneskule på Flatøy i dåverande Meland kommune i Hordaland fylke. Han hadde i skuleåret 2008–2009 57 elevar fordelt i fire klasser,[1] og ti tilsette med Espen Storstrand som rektor. Skulen nytta nynorsk og hadde adresse Flatøyvegen 70. Flatøy skule var vedteken nedlagt etter skuleåret 2009–2010.

Historie

endre

Skulen tok imot elevar frå Flatøy, noko han har gjort sidan opninga i 1937. Skulen var det første bygget på Flatøy som fekk innlagt vatn på midten av 50-talet.

Nedlegging

endre

16. desember 2009 vedtok formannskapet i kommunen at Flatøy skule skulle leggast ned, noko som førte til debatt hjå Flatøy-folket. Nedlegginga vart vedteke i formannskapet med 21 mot seks stemmer[2]. Ein av grunnane for å leggja ned skulen var å spara pengar. I fylgje kommunebudsjettet 2010 kunne kommunen spare ca. to millionar kroner på nedlegging[3]. Frå hausten 2010 byrjar Flatøy-elevane på Sagstad skule.

Fotnotar

endre
  1. Nettstaden til Flatøy skule[daud lenkje]
  2. Slutt for Flatøy skule neste haust, Nordhordland
  3. Hans E. Storheim og Anne-Lise Nordpoll (2009,31.10) Vil leggja ned på Flatøy. Strilen, side 6

Bakgrunnsstoff

endre