Forsyningsnæringa eller supplynæringa vert hovudsakleg brukt om støtte- og sørvisverksemd knytt opp mot petroleumsproduksjon og tilhøyrande petroleumsverksemder, og då hovudsakleg der utvinninga skjer utaskjærs.

Mesteparten av forsyningsfunksjonane vert utførde av skip og mannskapet om bord. Skipa vert bygde med forskjellige oppgåver i tankane, og ein finn difor forsyningsskip som mellom anna er spesialisert ankerhandsaming, sleping, røyrtransport, og meir generelle sørvisoppgåver.

Forsyningsbransjen i NoregEndra

Sunnmøre i Noreg har det bygd seg opp eit stort miljø innan denne bransjen, hovudsakleg fordelt på det største forsyningsreiarlaget i Noreg, Farstad Shipping i Ålesund, og det største enkeltmiljøet rundt Fosnavåg i Herøy kommune, fordelt på 6 reiarlag.