Frans er eit mannsnamn avleidd av latinsk Franciscus, med tydinga 'franskmann'. Det har namnedag den 4. oktober.

Frans Post måla av Frans Hals rundt 1655.

Namnet blei utbreidd gjennom den viktige helgenen Frans av Assisi, som har festdag den 4. oktober.

Frants, Franz og Frantz er andre skrivemåtar av namnet, medan Frank og Francis er nærskylde former.

Namneberarar endre

Annan bruk endre

Kjelder endre