Frits

mannsnamn

Frits og Fritz er mannsnamn opphavleg danna som kortform av Friedrich. Friz kan også vera eit slektsnamn. Frits har norsk namnedag den 10. oktober.

Fiolinisten og komponisten Fritz Kreisler.

Namnet Fritz er særs utbreidd i den tyskspråklege verda, og er blitt brukt som kallenamn på tyskarar generelt. Under første verdskrigen var det eit kallenamn på tyske troppar, slik Tommy var det for britiske. Etter andre verdskrigen sokk bruken av namnet i mellom anna Noreg, truleg som reaksjon på den tyske okkupasjonen.

I 2009 var det 621 nordmenn som heitte Fritz og 292 som heitte Frits.

NamneberararEndra

KjelderEndra