Fritz Carl Rieber

Fritz Carl Rieber (fødd 7. juni 1903 i Bergen, død 6. februar 1978 i Bergen) var ein norsk forretningsmann og industrieigar. Han gjorde familiebedrifta, Rieber & Søn A/S, til ei av dei største i Bergen på 1900-talet, kjempa for å betre trafikktilhøva i Bergen og var blant dei som tok initiativ til Det norske ArboretMilde og Grieghallen.

Fritz Carl Rieber
Fritz C Rieber Bergensbanens forkortelse - L0036 568Fo30141608090195.jpg
Fødd 7. juni 1903
Bergen
Død

6. februar 1978 (74 år)
Bergen

Yrke forretningsdrivande
Fritz Carl Rieber på Commons

Rieber & SønEndra

Han studerte ved Bergens Handelsgymnasium og tok eksamen her i 1921. Seinare studerte han ved Oxford University, og då faren Fritz Carl Rieber døydde i 1928 tok han over leiinga i firmaet, som han dreiv til han døydde. Farfaren Paul Gottlieb Lebrecht Rieber hadde starta firmaet med eddikproduksjon og seinare steinhoggeri og kalkfabrikk. Etter kvart satsa firmaet på næringsmidlar, byggevarer og vegdekke.

I tida under Fritz Rieber vart firmaet eit internasjonalt konsern med hovudvekt på næringsmidlar. I 1948 starta han Toro-fabrikken. Toro-fabrikken blei seinere flytta til Rognaldsvåg i Flora kommune.[treng kjelde]

NæringslivEndra

Fritz Rieber var aktiv i fleire næringsorganisasjonar i Bergen og sette spor etter seg på fleire område i samfunnslivet. Frå 1955 til 1961 var han president i Bergens Handelskammer, samt at han var medlem i kommunikasjonsutvalet i Bergens Handelsforening. Her ivra han for betre kommunikasjonstilhøve i Bergen. Mellom anna var han pådrivaren for bygginga av Puddefjordsbrua mellom Bergen sentrum og Laksevåg og Eidsvågtunnelane frå Sandviken til Åsane. Dette medverka til å knyte byen tettare til det som då var nabokommunane til Bergen. I tillegg var han med på å effektivisere jernbanesambanda, særleg gjennom «Rieber-planen» frå 1955 der Ulrikstunnelen gjennom Ulriken vart bygd i 1964.

Mindre velukka var initiativet til å få oppretta Bergens Saneringsinstitutt der føremålet var å sanere busetnaden i eldre bydelar og erstatte han med nyare bygg. Aktive rørsler sette seg imot og ønskte å bevare dei gamle trehusstrøka i Bergen.

I 1970-åra var Fritz Rieber medverkande til tanken om ein ny konsertsal som kunne nyttast under dei årlege festspela. Resultatet vart Grieghallen som opna i 1978, same år Rieber døydde. Han prøvde òg å få samla dei ulike næringsorganisasjonane i Bergen, men dette skjedde først i slutten av 1980-åra då Bergen Næringsråd vart oppretta.

GåverEndra

Fritz Rieber og firmaet hans har gjeve fleire gåver, midlar og legatar til Bergen. I 1960-åra tok han initiativ til å få bygd eit arboret i Fana. I 1976 vart det derfor avdekt eit bronserelieff av Fritz C. Rieber på Arboretet. I 1989 feira Rieber og Søn 150 årsjublieum og gav då 10 000 rhododendronbuskar til byen, som vart planta langs innfarsårene til byen. I 1990 fekk ein av desse vegane namnet Fritz C. Riebers veg.

KjelderEndra