Fylkesveg 128

veg i Østfold
Fylkesveg 128
128
Strekning
Krosby i Askim – Momarken i Eidsberg
Fylkesveg 128
Informasjon
Lengd 5,5 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 128
Restriksjonar
Bomstasjonar 1

Fylkesveg 128 (Fv128) går mellom Krosby i Askim og Momarken i Eidsberg. Veglengda er 5,5 km.

Fylkesveg 128 kryssar Glomma på Fossum bru.
Foto: Tommy Gildseth
Fylkesveg 128 går forbi den katolske Mariakyrkja i Askim.
Foto: Jan-Tore Egge
Sjå òg Fylkesveg 128 (fleirtyding)

Rv128 var tidlegare europaveg 18 fram til motorvegen mellom Krosby og Sekkelsten vart opna den 28. oktober 2005. Ved opning av ny motorvegparsell mellom Sekkelsten og Momarken 31. august 2007 vart Rv128 forlenga til Mysen langs gamle E18.

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunkt endre

  Østfold endre

Askim
Eidsberg

Bakgrunnsstoff endre